Commissies

 

De vereniging heeft de volgende commissies:

Jeugcommissie

- Freek School

- Berry van der Wijst

- Ilse van der Wijst

Stuurliedencommissie (stuurliedencie@rooyeplas.nl)

- Maurice Riemens

- Paul la Maire

- Michel Velle

Baancommissie (baancie@rooyeplas.nl)

- Frank de Bruijn

Sponsoring en PR

- Frank de Bruijn

- Vacant

Website en social media

- Ilse van der Wijst

- Nicky Opheij

- Maurice Riemens

​© 2019 MR